ขั้นตอนสมัคร

(2/3) ยืนยันข้อมูลสมาชิกในอีเมล์ 70%

กรุณายืนยันข้อมูลการสมัครในอีเมล์ของคุณ

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน สมัครสมาชิก เพื่อใช้งานระบบ POS Step ค่ะ

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถตรวจอีเมล์ เพื่อยืนยันการสมัครสมัครได้ที่