การตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ OCOM WiFi

การตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ OCOM WiFi เบื้องต้น ขั้นตอนแรก คือ จะต้องทำการติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ให้สามารถใช้งานร่วมกับอินเตอร์เน็ต WiFi ให้ได้ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ต่อสาย อุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กดเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ นำเครื่องโน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ มาต่อ Connect เข้ากับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยค้นหา WiFi ชื่อ “HF-LPB100” แล้วเชื่อมต่อ เปิด Browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ IP ( 10.10.100.254 ) ของเครื่องปริ้น ลงใน Browser แล้วกด Enter เข้าระบบโดยพิมพ์ Username: admin  และ Password: admin เมื่อเข้าระบบแล้ว จะพบหน้าการตั้งค่า ดังนี้ ไปที่เมนู Work Mode จากนั้นเลือก “AP+STA mode” แล้วกด Save ไปที่เมนู STA…