จัดการ รายการสินค้า

เมนูการจัดการ รายการสินค้า เป็นเมนูสำหรับให้ร้านค้า เพิ่ม แก้ไข จัดการรายการสินค้าที่จะขายในร้านค้าได้ คลิกเมนู “สินค้า” เพื่อเปิดเมนูย่อยด้านใน คลิกที่เมนูย่อย “รายการสินค้า“ หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ หรือ เมนูอาหารใหม่ ให้คลิกที่ไอคอน + เพิ่มรายการสินค้า เพิ่มรายการสินค้าใหม่ (เพิ่มเมนูอาหาร) การกำหนด รายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่ควรยาวเกินไป รูปสินค้า เป็นรูปสินค้า หรือรูปเมนูอาหาร รหัสสินค้า ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หมวดหมู่สินค้า ระบุหมวดหมู่สินค้าว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหน พร้อมขาย เป็นการกำหนดว่าสินค้านี้พร้อมนำไปขายแล้วหรือไม่ ถ้าเลือกว่าพร้อมขาย รายการนี้จะไปแสดงที่หน้า Application ขายหน้าร้าน ให้ส่วนลด เป็นการกดหนดว่าสินค้านี้ยอมให้ส่วนดได้หรือไม่ หากมีการระบุส่วนลดในการขาย ราคาขาย กำหนดว่า ราคา (รวมภาษี) หรือไม่ การกำหนดราคาจะสามารถกำหนดได้สองแบบคือ มีราคาเดียว หรือมีหลายราคา ตัวอย่างการกำหนดสินค้าที่มีราคาเดียว ตัวอย่างการกำหนดสินค้าที่มีหลายราคา ตัวเลือกเพิ่ม เป็นการกำหนดตัวเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับเมนูอาหาร ที่มีให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ…

จัดการ หมวดหมู่สินค้า

การจัดการหมวดหมู่สินค้า เป็นเมนูการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า เพื่อจัดระบบรายการสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ และหมวดที่ที่กำหนดนี้ จะไปแสดงที่หน้าระบบขายหน้าร้าน บน Application  สำหรับการขายสินค้าด้วย

 • คลิกเมนู “สินค้า” เพื่อเปิดเมนูย่อยด้านใน
 • คลิกที่เมนูย่อย “หมวดหมู่สินค้า
 • หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า ให้กด ปุ่ม “เพิ่มหมวดหมู่สินค้า
 • ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าที่ต้องเพิ่ม มีดังนี้
  • ชื่อหมวดหมู่
  • ภายใต้หมวดหมู่ (เป็นการกำหนดว่าหมวดหมู่นั้นจะเป็นหมวดหลัก หรือเป็นหมวดย่อยภายใต้หมวดหลักอะไร) โดยสามารถเพิ่มหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้ (คำแนะนำ ไม่ควรเพิ่มหมวดย่อยเกินสาม Level)
  • การจัดเรียง โดยสามารถกำหนดว่า หมวดหมู่ดังกล่าวจะให้เรียงอยู่อันดับไหนของหมวดอื่น ๆ ที่เราสร้างขึ้น
 • เมื่อกำหนดเสร็จ สามารถกด “บันทึก” เพื่อสร้างหมวดหมู่สินค้าได้เลย

เมนูการจัดการสินค้า

 

 

จัดการเมนู สินค้า

เมนูสินค้า เป็นระบบจัดการสร้างเมนูสินค้า หรือเมนูอาหาร พร้อมทั้งสามารถจัดการหมวดหมู่สินค้าของร้านค้าได้ โดย

 • คลิกเมนู “สินค้า” เพื่อเปิดเมนูย่อยด้านใน ซึ่งจะมีเมนูสำหรับการจัดการสินค้า ดังนี้
 • กำหนด “หมวดหมู่สินค้า”
 • จัดการรายการสินค้า เพิ่ม/แก้ ไข “รายการสินค้า”

เมนูการจัดการสินค้า

 

 

ข้อมูล พนักงาน

การจัดการข้อมูลพนักงาน สามารถกำหนด และจัดการการใช้งานของพนักงานแต่ละคน หรือจำกัดสิทธิ์การเข้าระบบได้ โดยจำนวนพนักงาน ระบบจะสร้างเริ่มต้นให้ก่อน ตามจำนวน ขึ้นอยู่กับแพ็คเก็จที่เลือกใช้งาน

โดยเจ้าของร้าน สามารถมาตั้งค่า และแก้ไขข้อมูลพนักงานใหม่ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 • คลิกเมนู “พนักงาน” เพื่อเปิดเมนูย่อยสำหรับการตั้งค่าผู้ใช้งาน
 • กด “แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งาน

สามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานได้ ดังนี้

 • รูปภาพ
 • ชื่อ – นามสกุล
 • ชื่อผู้ใช้งาน (สำหรับเข้าระบบหลังบ้าน)
 • รหัสพนักงาน หรือ PIN สำหรับเข้าระบบขายหน้าร้านบน Application (หรือสำหรับ แคชเชียร์)
 • รหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าระบบหลังบ้าน

 

 

ตั้งค่า POS

ตั้งค่า POS – การตั้งค่า POS หมายถึงการตั้งค่าเครื่องที่ใช้สำหรับการขายหน้าร้าน บนแท็บเล็ต หรือ ในมือถือ ซึ่งจำนวน POS จะขึ้นอยู่กับแพ็คเก็จเลือกใช้งาน โดยสามารถดูรายละเอียดแพ็คเก็จได้ที่นี่ – กด “แก้ไข” เพื่อเข้าไปตั้งค่า วิธีการชำระเงิน และตั้งค่าใบเสร็จของเครื่อง POS แต่ละเครื่องได้ การตั้งค่า วิธีชำระเงิน ของเครื่อง POS – เครื่อง POS สำหรับขายหน้าร้าน จะต้องมีการตั้งค่า วิธีการชำระเงิน และการพิมพ์ในเสร็จ แยกตามเครื่องทุกเครื่อง – หากต้องการให้เครื่อง POS นั้นรับชำระเงินแบบไหนได้บ้าง ให้เลือก “Check Box” วิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ (โดยวิธีการชำระเงินนี้ จะมาจากรายการที่ได้ทำการเพิ่มไว้แล้วในขั้นตอนการเพิ่มวิธีชำระเงิน) – เมื่อเลือกครบ ให้กด “บันทึก” – ตัวเลือกการชำระเงินนี้ จะไปแสดงที่หน้า Application ในขั้นตอนการชำระเงิน ตั้งค่าใบเสร็จ ของเครื่อง POS…

ตั้งค่า สาขา

ตั้งค่า สาขา
– แก้ไขข้อมูลสาขาของร้าน (จำนวนสาขา ขึ้นอยู่กับ แพ็คเก็จ ที่เลือกใช้งาน) สามารถดูรายละเอียดแพ็คเก็จได้ที่นี่
– กด “แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดสาขาได้
– เมื่อกรอกข้อมูลครบ  กด “บันทึก
ตัวอย่าง

 

เมนูอื่น ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าของร้าน

 

ตั้งค่า วิธีชำระเงิน ของร้าน

ตั้งค่า วิธีชำระเงิน – ตั้งค่าวิธีการชำระเงินของร้านค้า มีประเภทการชำระเงินให้เลือกตั้งค่าได้ 2 แบบ คือ เงินสด และ บัตรเครดิต – วิธีการเพิ่ม ให้กดที่ลิงค์  “เพิ่มวิธีการชำระเงิน” – กรอกชื่อวิธีชำระเงิน (ชื่อนี้จะแสดงที่หน้าชำระเงินใน Application หน้าร้าน – เลือกประเภท เงินสด หรือ บัตรเครดิต – ชื่อย่อของการชำระเงิน – กด เปิดใช้งาน – เมื่อกรอกครบ กด “บันทึก” หากต้องการแก้ไข รายการที่เพิ่มไปแล้ว ให้กดลิงค์ “แก้ไข” หลังรายการนั้น ๆ ตัวอย่าง   เมนูอื่น ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าของร้าน ตั้งค่า ร้าน / บริษัท ตั้งค่า ภาษี ของร้าน ตั้งค่า วิธีชำระเงิน ตั้งค่า…

ตั้งค่า ภาษี ของร้าน

ตั้งค่า ภาษี
– กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า จำนวน 13 หลัก
– เมื่อกรอกเลขภาษีครบ ระบบจะเปิดให้ตั้งค่าเริ่มต้นภาษี สำหรับรายการสินค้าที่จะสร้างขึ้นใหม่ โดยสามารถไปปรับเปลี่ยนค่าภาษีในแต่ละรายการแยกได้ภายหลัง
– เมื่อกรอกครบ กด “บันทึก
ตัวอย่าง

 

เมนูอื่น ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าของร้าน

 

ตั้งค่า ร้าน / บริษัท

ตั้งค่า ร้าน / บริษัท
– กรอกชื่อร้าน/บริษัท ที่อยู่ รายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งอัพโหลดรูปโลโก้ร้าน
– เมื่อกรอกครบ กด “บันทึก
ตัวอย่าง

 

เมนูอื่น ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าของร้าน

 

เริ่มต้นใช้งานระบบหลังบ้าน การตั้งค่าข้อมูลร้าน

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อย ท่านสามารถนำข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ได้รับในอีเมล์ มาเข้าระบบหลังบ้านได้  โดยไปที่เว็บไซต์ระบบหลังบ้าน https://admin.posstep.com/login/  แล้วนำเอาข้อมูลการสมัครสมาชิกที่ได้รับ มาเข้าสู่ระบบได้เลย

การเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้น ท่านจะต้องตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ เกี่ยวกับร้านก่อน โดยจะต้องไปที่เมนู “ตั้งค่า”  เพื่อเปิดเมนูย่อย สำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ ในร้าน

 

เมนูอื่น ๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าของร้าน