การตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ OCOM WiFi เบื้องต้น

ขั้นตอนแรก คือ จะต้องทำการติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ให้สามารถใช้งานร่วมกับอินเตอร์เน็ต WiFi ให้ได้ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ต่อสาย อุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กดเปิดเครื่องปริ้นเตอร์
 2. นำเครื่องโน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ มาต่อ Connect เข้ากับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยค้นหา WiFi ชื่อ “HF-LPB100” แล้วเชื่อมต่อ
 3. เปิด Browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ IP ( 10.10.100.254 ) ของเครื่องปริ้น ลงใน Browser แล้วกด Enter
 4. เข้าระบบโดยพิมพ์ Username: admin  และ Password: admin

 5. เมื่อเข้าระบบแล้ว จะพบหน้าการตั้งค่า ดังนี้
 6. ไปที่เมนู Work Mode จากนั้นเลือก “AP+STA mode” แล้วกด Save
 7. ไปที่เมนู STA Setting เลือกการตั้งค่า WiFi เพื่อต่อกับ WiFi ของร้านที่ท่านใช้งานอยู่ โดยกดที่ปุ่ม Scan
 8. เลือกเชื่อมต่อกับ WiFi ที่ต้องการ จากนั้นกด OK

  จากนั้นในช่อง Password ให้กรอกรหัสผ่านการเชื่อมต่อของ WiFi
 9. ตั้งค่า IP ต่าง ๆ ตามตัวอย่าง ในภาพด้านล่าง จากนั้นกด Save

 10. ไปที่เมนู “Other Setting” แล้วเลือกตั้งค่าต่าง ๆ ตามภาพ แล้วกด Save

 11. ไปที่เมนู “Restart” แล้วกด OK เพื่อ Restart เครื่องปริ้น
 12. หลังการ Restart เครื่องเสร็จแล้ว
 13. วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าว่าสำเร็จหรือไม่อีก การปริ้นค่าข้อมูลออกมาตรวจสอบ โดยกดปิดเครื่องปริ้นก่อน จากนั้น กดปุ่ม “FEED” ค้างไว้ และ กดเปิดเครื่องอีกครั้ง ประมาณ 5 วินาที หรือมีไฟกระพริบ ให้ปล่อยมือ เครื่องปริ้นจะพิมพ์รายการ IP  ใหม่ที่ตั้งค่าไว้ คือ 192.168.1.105
 14. หรือการตรวจสอบอีกวิธีคือ พิมพ์ IP 192.168.1.105 ไปที่ Browser แล้ว Enter จากนั้นเข้าระบบด้วย Username : admin , Password: admin แล้วสามารถเปิดเข้าไปที่หน้าข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ ตามภาพที่เคยตั้งค่าไว้ตามขั้นตอนด้านบน แสดงว่าการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment