การตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ OCOM WiFi เบื้องต้น

ขั้นตอนแรก คือ จะต้องทำการติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ ให้สามารถใช้งานร่วมกับอินเตอร์เน็ต WiFi ให้ได้ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ต่อสาย อุปกรณ์ เครื่องปริ้นเตอร์ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กดเปิดเครื่องปริ้นเตอร์
 2. นำเครื่องโน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ มาต่อ Connect เข้ากับเครื่องปริ้นเตอร์ โดยค้นหา WiFi ชื่อ “HF-LPB100” แล้วเชื่อมต่อ
  blank
 3. เปิด Browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ IP ( 10.10.100.254 ) ของเครื่องปริ้น ลงใน Browser แล้วกด Enter
  blank
 4. เข้าระบบโดยพิมพ์ Username: admin  และ Password: admin
  blank
 5. เมื่อเข้าระบบแล้ว จะพบหน้าการตั้งค่า ดังนี้
  blank
 6. ไปที่เมนู Work Mode จากนั้นเลือก “AP+STA mode” แล้วกด Save
  blank
 7. ไปที่เมนู STA Setting เลือกการตั้งค่า WiFi เพื่อต่อกับ WiFi ของร้านที่ท่านใช้งานอยู่ โดยกดที่ปุ่ม Scan
  blank
 8. เลือกเชื่อมต่อกับ WiFi ที่ต้องการ จากนั้นกด OK
  blank
  จากนั้นในช่อง Password ให้กรอกรหัสผ่านการเชื่อมต่อของ WiFi
  blank
 9. ตั้งค่า IP ต่าง ๆ ตามตัวอย่าง ในภาพด้านล่าง จากนั้นกด Save
  blank
 10. ไปที่เมนู “Other Setting” แล้วเลือกตั้งค่าต่าง ๆ ตามภาพ แล้วกด Save
  blank
 11. ไปที่เมนู “Restart” แล้วกด OK เพื่อ Restart เครื่องปริ้น
  blank
 12. หลังการ Restart เครื่องเสร็จแล้ว
  blank
 13. วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าว่าสำเร็จหรือไม่อีก การปริ้นค่าข้อมูลออกมาตรวจสอบ โดยกดปิดเครื่องปริ้นก่อน จากนั้น กดปุ่ม “FEED” ค้างไว้ และ กดเปิดเครื่องอีกครั้ง ประมาณ 5 วินาที หรือมีไฟกระพริบ ให้ปล่อยมือ เครื่องปริ้นจะพิมพ์รายการ IP  ใหม่ที่ตั้งค่าไว้ คือ 192.168.1.105
 14. หรือการตรวจสอบอีกวิธีคือ พิมพ์ IP 192.168.1.105 ไปที่ Browser แล้ว Enter จากนั้นเข้าระบบด้วย Username : admin , Password: admin แล้วสามารถเปิดเข้าไปที่หน้าข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ ตามภาพที่เคยตั้งค่าไว้ตามขั้นตอนด้านบน แสดงว่าการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment