อัพเดท เวอร์ชั่นใหม่ 1.7.0

ฟีเจอร์อัพเดทใหม่ ในเวอร์ชั่นนี้ !!

  1. ระบบโต๊ะ สามารถจัดการโต๊ะ เลือกโต๊ะ ย้ายโต๊ะ และระบุจำนวนลูกค้าได้
  2. ระบบสมาชิก สามารถเพิ่มสมาชิก แก้ไข การจัดการระบบสมาชิกของร้าน
  3. เพิ่มเติม ฮาร์ดแวร์ เครื่องปริ้นเตอร์ OCOM ซึ่งมีทั้งระบบ WIFI, Bluetooth, USB เพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับร้านค้าที่ต้องการประหยัดต้นทุน
  4. เพิ่มระบบคิว สำหรับจัดการออเดอร์ เพื่อการบริหารคิวการสั่งอาหาร ทำให้บริหารจัดการคิวในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. แก้ไข และพัฒนาระบบให้มีความเสถียร และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น