เพียงกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิก  คุณก็พร้อมใช้งาน โปรแกรมขายหน้าร้าน Step ฟรี แล้ว (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ)

ขั้นตอนสมัคร

(1/3) กรอกข้อมูลร้านค้า 35%
กรุณาระบุชื่อบัญชีให้ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวเลข ไม่มีเว้นวรรค)
กรุณาระบุชื่อผู้ใช้งานให้ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวเลข ไม่มีเว้นวรรค)
กรุณาระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (6-16 ตัวอักษร)
กรุณาระบุชื่อร้าน
กรุณาระบุชื่อ - นามสกุล
กรุณาระบุอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณาระบุโทรศัพท์
คุณได้อ่าน และยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการ
กรุณาคลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ